• Zwroty i reklamacje

Zasady zwrotu towaru dla firm
Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest przede wszystkim do innych
przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie
mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.

W przypadku jednak gdy zakupiony Towar nie spełni oczekiwań Klienta może on zwrócić całość.
Towar nabyty w ten sposób w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po otrzymaniu
towaru zwracamy Klientowi w terminie do 30 dni, dokonaną przez niego cenę
zakupu. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Powyższe uprawnienie nie
przysługuje w sytuacji korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Warunkiem zwrotu jest
towar fabrycznie zapakowany i w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń mechanicznych i
ubytków ilościowych.

W przesyłce należy umieścić zamówienie, bądź fakturę VAT i wypełniony formulaż
odstąpienia od umowy, dostępny jest pod adresem:
https://linaise.com/upload/linaise-hurt/regulaminy/Odstapienie-od-umowy.pdf
Zwrotu należy dokonać na adres:
LINAISE SP. Z O.O.
ul. Sękocińska 24b
05-830 Wolica
biuro@linaise.com

Reklamacje
Linaise zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem
zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

Linaise jest producentem towarów. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z
ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią
podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju
przebarwienia i uszkodzenia mechaniczne (wydarcia, otarcia, inne uszkodzenia
mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie odzieży), a także uszkodzenia mechaniczne
zamków błyskawicznych, gum, lycry i elementów ozdobnych, wygoda odzieży, brak lub
nieprawidłowa konserwacja odzieży, naturalne zużycie się odzieży.

W sprawach reklamacji prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta:
e-mail: biuro@linaise.com
tel: 787878998